Bouppteckningar Frösödräkten

av DräkterJH

Några bouppteckningar och arvsskiften från Frösön, avskrifter efter Lennart Björkqvists excerpter, förvarade som lappkatalog i Jamtlis arkiv. Variationen i klädinnehavet märks tydligt här.

Förkortningen gl. betyder gammal.

Svåra ord och förklaringar:

 • Skåttyg (skottyg – grovt grått eller rutigt ylletyg, ursprungligen från Skottland)
 • Flanel  (flanell – mjukt tyg med ruggad yta, ursprungligen från Wales och då vävt av ylle)
 • Regarn, regal (redgarn – långfibrigt starkt garn och tyget av detta)
 • Blaggarn, blagarn (tyg av blångarn, det lite sämre och tovigare linet eller hampan)
 • Klede (kläde, ylletyg vävt av finfibrig kardull, valkat, överskuret och pressat)
 • Armosiden (sannolikt menas armoasin – ett enkelt sidentyg i tuskaft som användes i förkläden och mössor.)
 • Wamal (vadmal – ett valkat kraftigt ylletyg)
 • Callmink (Kalmink – ofta randigt glansigt ylletyg av långfibrigt kamgarn i atlasbinding. Behandlat med vax och pressat. Köpetyg)
 • Damask (Damast – vävteknik i satinbindning som der mönstrade glanseffekter då det vävs enfärgat. Kan också vävas i flera färger. Köpetyg.)
 • Schagg, sjagg (Yllesammet med lång gles lugg, ofta mönstrad genom att pressa vissa partier. Köpetyg)
 • Flöjel (Ett annat ord för sammet)
 • Cattun(Kattun – tunn bomullsväv i tuskaft med tryckt mönster. Köpetyg)
 • Schalong (Glänsande kypertvävt ylletyg till kjolar och förkläden, även som foder.)
 • Rask (Tunt tyg av kamgarn vävt i kypert, oftast glättat med kraftig appretyr. Köpetyg)
 • Moar (Moaré – tyg, oftast siden, med vattrad glansig yta.)
 • Camlott (Kamlott – Glansigt ylletyg i tuskaft av hårt tvinnat kamgarn, ibland blandat med silke.)
 • Satin (Egentligen en vävteknik där inslaget helt täcker varpen och ger en glansig yta. Här sannolikt ett allmänt begrepp får finare tyger)
 • Lärft, levt (Vardagstyg till särkar och lakan vävt av lin eller hampa i tuskaft eller kypert.)
 • Stycke, stykon ( remsa av lin eller bomull som bärs under mössan och täcker pannans överdel.)
 • Tröja (Ett i folkliga sammanhang ord för jacka av tyg.)
 • Lifstycke (Livplagg som bärs på överkroppen. Ofta i vackra tyger.)
 • Kjortel (Kjol)
 • Pressat (Med mönster präglad mellan tunga valsar eller bara pressat för att få glans)
 • Ikorr, Ickor (Ekorre)

Bouppteckning 1759 efter Waktkarlen Erik Norlings Hustru Klara Johansdotter

1 gl. brun kjortel

1 Regals tröja

1 blå flanels kjortel

1 svart skåttygs kjortel

1 svart kledes tröja gl.

1 randigt kalmink lifst.

I grof särk

1 gl. blå flanels tröja

1 brun klädes tröja

1 tafts krage

1 swart armosidentygs mössa

1 randig ull kjortel


Bouppteckning 1773 efter hantlangaren Erik Öberg på Krosta skans.

Quins klede

En tröja av satin

Dito en regardströja

Dito en kofta

Ett wamals stykon swart

Ett lifstykon

En kiortel blå

Dito randig

Dito grön

Dito swart

Ett bris (?) Plog

En selwet

En nesduk

Dito

Ett par hanskar

Dito

Ett förrklede af levt

Dito randig


Bouppteckning 1773 efter hustru (bonde-) Margareta Olofsdotter i Berge

En sattins klädning

En grå kjortel af walmar

En dito af rödt flanell

En dito blå af wallmar

En dito randig

En dito swart af tyg

En blå klädes tröja

En swart dito

1 st grönt Schaggs lifstycke

1 st sämre dito

1 st dito af Callmink

1 st Cattuns förkläde

1 st dito dito

1 st hwitt lärfts dito

en sammets hufvudbonad

en dito af damask

1 st brun silkeshalsduk

1 st guhl dito

1 st grön dito

1 st swart sammetskraga

1 st hwit dito af Damast

1 st Plagg af lärft

1 st blå näsduk

1 par hwita hanskar

1 par ludna dito

en blå hwardagströja och ett rödt lifstycke (samt ett glt. Sparlakan)


Bouppteckning 1777 efter Pigan Ingebor Olofsdotter i Bälsta

En swart kiortel af Satin

En swart klädes Tröja

Dito en wit

Dito en swart af walmat Prässat

Dito en randig

Dito en sämre

Ett Cattuns förkläde

Dito ett sämre

Ett lärfts forkläde

Dito ett sämre

Dito ett randigt

2ne myssor en rö och en blå utaf silcke

3ne stycken halfwa halskläden af lärft

Ett par halfhanskar

Ett par skospännor af silfwer

Dito 4 ringar och ett Par hakor

3ne par stycken med spets

2ne lintyg

ett dito gröfre

Dito 2ne utaf blagarn gammal


Bouppteckning 1778 efter Bonden Erik Persson i Mjelle

1 sattins Tröja

1 gl swart klädes dito

1 blå wallmars dito

1 randig kalminks lifstycke

1 röd klädes kjortel

1 blå wallmars dito

1 swart wall. Dito

1 cattuns förkläde


Arvsskifte 1780 mellan Enkan Brita Pärs dotter och dess barn

1 swart Satins kjortel

1 röd klädes kjortel

1 dito af flanell

1 dito blå

1 dito brun

1 dito swart

1 dito

1 dito randig

1 hwit klädes tröja

1 dito swart

1 dito

1 dito blå

1 dito

1 Calmink Lifstycke

1 Schaggskrage


Bouppteckning 1780 efter Enkan – Erickdotter i Norrasna (?) och Frösö socken

1 st Jusblå kjortel

1 st dito swardt af kläde gl.

1 st ditoTwinnat

Ett Par röd wallmar strumpor gl.

2Par hanskar

1 st krage av prys

En myssa af flöjel


Bouppteckning 1781 efter Bonden Nils Andersson i Målsta och dess hustru Anna Johans dotter

1 swart sattins kjortell

1 dito af sarts gl.

1 dito flanell

1 dito ylle randig

1 tröja af swart moar

1 dito af blått kläde

1 dito af swart wallmar

1 lifstycke af sattin

1 dito rödt af Camlott

2 sammetsmyssor

1 gl. Röd black tröja

4 silkes halsdukar

1 gl. Swart halsduk och litet flor

2 Cattuns förkläden

1 förkläde af randig wäf

3 randiga näsdukar

1 muff af Ekorrskinn

1 par finger handskar

1 par dito wantar röda

1 barn myssa

1 Pung

1 par strumpor

1 swart myssband och spets

2 par mässings spännen

3 gl. Hwardags tröjor

4 lifstycken

4 gl. Kjortlar


Bouppteckning 1781 efter Bonden Nils Andersson i Målsta och des hustru Anna Johans dotter

1 swart sattins kjortell

1 dito af sars gl.

1 dito af flanell

1 dito ylle randig

1 Tröja af swart moar

1 dito af blått kläde

1 dito af swart wallmar

1 lifstycke af Sattin

1 dito rödt af Camlott

2 samett mysor

2 flicke myssor

1 gl röd black tröja

4 silkes halsdukar

1 gl swart halsduk och litet flor

2 Cattuns förkläden

1 förkläde af randig wäf

3 randiga näsdukar

1 muff af Ekorrskinn

1 par finger handskar

1 par dito wantar röda

1 barn myssa

1 Pung

1 par gl. Strumpor

1 swart myssband och spets

2 par mässings spännen

3 gl. Hwardags tröijor 

4 lifstycken

4 gl. Kjortlar


Bouppteckning 1781 efter Margareta Pers dotter i Östberg

En ljusblå klädes tröja

En dito swart

En dito

En dito blå

Ett Callmink lifstycke

Ett dito

Ett dito

En gl. Sattins kjortel

En rö klädes dito

En dito swart

En dito grön

En dito randig

En dito blå

3 st dito gl.

Ett Cattuns förkläde

Ett dito

En Sametsmössa

En dito

En silkes halsduk

En dito

En dito Bomull

2ne gl. Kragar

En muff

2 par hanskar


Bouppteckning 1782 efter Enkan Kjerstin Lars dotter i Knytta

1 st Samets mössa

1 st gl. Dito af sjagg

1 st krage af Dito

1 st Tröja af swart Prässat wallmar

1 st Dito sämre

1 st gl. Brun klädes tröja

1 st gl. Ragals Tröja

1 st gl. Tröja af grönt Prässat walmar

1 st gl. Sjags lifstycke

1 st dito af  rödt Sars

1 st swart kjortel af Schalong

1 st dito af ylletyg

1 st dito af Blått Prässat walmar

1 st gl. dito af ylletyg

1 st dito dito dito

1 st gl. Förkläde af tryckt lärft

1 st dito af lärft bättre

1 st dito sämre

3 st panstycken

Ett par halfarmar

1 st hunskins muff

1 par röda hanskar gl.

1 par ylle wantar röda

1 par gl. Läderskor

1 par gl. Lappskor

1 par lappstöflar gl.

1 par röda walmars Damasker

1 par ylle strumpor


Bouppteckning 1783 efter dragonen Hemming Håberg i Håf

Quins Kläder

En swart Camlots Tröja

En dito grön gl.

En blå klädes dito

En dito swart

2 st röd Satins lifstycken

En Satins kjortel

En dito swart walmars dito

En grön rosig

En dito randig

E n dito

Ett Cattuns förkläde

Ett dito

En Sammets mössa

En dito

2 st dito grön rosig

En dito gl.

2 st rosig silkes nasduckar

3 st dito

En dito Bommuls


Bouppteckning 1784 efter avskedade dragonen Bengt Stormnatt från Namn

Qvins Kläder

En blå klädes Tröja

2 st swart och en dito hwit

En blå walmarskjortel

En swart dito Camlott

En dito swart och en randig

Ett randigt och ett rödt lifstycke

Ett dito af Sjagg

2 st sammets mössor

En dito rosig och en sjaggkrage

Ett flor och ett par hanskar

2 st Catuns förkläde

1 st Ickor rumpa

2 st silkes nässdukar


Bouppteckning1785 efter bondhustrun Anna Johansdotter i Stensgården

En blå pels af pressa walmar

2ne Jusblå tröjor

En grön en swart och en brun gl.

2ne blå kjortlar och en swart

En dito swart, en grön och en dito brun

Ett Calmink lifstycke och ett dito af Sjagg

2 st Cattuns forkläder

2 st Sammets mössor och ett dito Plys

3 par fingerhanskar

Ett par röda wantar

En swart, en hwit och en brun silkes halsduk


Bouppteckning 1785 efter Enkan Karin Nilsdotter i Berge

En Pels med blått ofwerdrag

En swart kledes Tröja

En dito blå

Ett Shagg lifstycke

En satins Kjortel

En dito af Sars

En dito af walmar

En dito randig

2 st dito dito

Ett Cattuns forkläde

En swart silckes halsduk

En dito randig

Ett par hanskar

Ett par skor


Bouppteckning 1786 efter fattighjonen Enkan hustru Ingebor Larsdotter på Frösön

En silfverring

En swart Tröja

En dito blå

En swart Kjortel

En dito blå

En dito randig

En dito

2 st forkläden och ett lifstycke

En gl. Tröja

Ett blåt rask förkläde

Ett par strumpor

En muff

Ett par wantar och ett par hanskar

En servet och ett lärfts plagg

En st gl. skor


Boupptecken 1787 efter Olof Person och des moder Enkan Gölon Olofs dotter iHalfwarsgierde

Quinskläder

En blå klädest.

En dito swart

En dito

En walmarströja 

Ett lifstycke 

Ett dito

En rö klädest.

En dito

En dito

Ett förkläde

Ett dito

En sammetsmöss

3 st barnmössor

En tröja

En silkes —?

En dito kraga

Ett par hanskar


Bouppteckning 1788 efter hustru Mereta Ersdotter i Östberg

En blå tröja af Pressat walmar

En dito swart

En dito

2ne lifstycken

2 st swart kjortlar

En dito blå och en grön

2 st gamla

Ett randigt förkläde

En Bomuls näsduk

2 st dito

Et par wantar och ett par strumpor

En sammetsmössa

En muff

Ett par halfhanskar


Bouppteckning 1790 efter Enkan Märeta Erics dotter på Frösö Skants

1 st mössa

2 par hanskar

1 st gl. Lärfts näsduk

1 st Bomulls dito

2 st näsdukar

1 st Siden halsduk

2 st Lärfts förkläden

1 st Randigt dito

1 st Cattuns dito

1 st dito af blått Rask

1 st dito af blått Lärft

3 par hanskar

1 par röda och 2 par hwita strumpor

1 st swart klädes Tröja

1 st dito af walmar

1 st dito af Kläde

2 st Lifstycken

3 st swarta kjolar

4 st ylle kjolar

1 st Blå walmars Päls

1 st Regarns Tröja

1 par röda walmars damasker


Arvsskifte 1792 efter Enkan Lisbeta Olofsdotter i Namn

3 st bättre och sämre lintyg, 

Ett förkläde

1 ½ lärftsplagg och ett dito grofre

En nattkappa

3 st kjortlar och 2 tröjor

En rö kjortel

Ett lifstycke

Ett förkläde

Ett par strumpor

Ett par hanskar

En krage

En pung med lås

Ett par gl. Damasker

Ett förkläde 

En gl. Muff

Ett par hanskar

Barnmössa

En ring

Åtskillige slags Lin tyg

3 st kjortlar

2ne tröjor

En tröja

Ett flor

2ne mössor

Ett Lifstycke

En tröja


Bouppteckning efter samma Lisbeta Olofsdotter i Namn

3 st wigningsringar och ett spänne

En Pels med Camlots öfwerdrag

En ljusblå klädeströj

En dito swart

En dito grön

En dito brun

En dito swart

En blå walmarströja

En dito grön

En kof (kap?) (kofta alt cape?) af walmar

En dito och en tröja

Ett grönt lifstycke

Ett rö brunt

3 st dito gamla

En rö kjortel

En dito Jusblå

En swart

En dito

En dito

En dito

En röbrun

En dito blå

3 st dito gamla

2 st Cattuns forkl.

Ett dito swart

2ne dito blått

2 st sammets mössor

3 st Damask mössor

En swart

3 par strumpor

Ett par Damask

En Ickor rumpa

2 par hanskar

En pung med lås

En hufwa

2 st mufflar


Bouppteckning 1792 efter John Olofssons hustru i Målsta Gjertru Olofsdotter

En wigningsring af silfwer

2 st gullringar

En kappråck

En swart klädeströja

En dito

En dito blå

En dito gl.

Ett rödt Satins lifstycke

Ett dito gl.

En swart kjortel

En dito rö

En dito randig

Ett Cattuns förkläde

Ett dito

Ett dito randigt

2ne mössor

Ett par hanskar

Ett par strumpor

Ett par skor


Arvsskifte 1792 mellan bonden Johan Olofsson i Målsta och dess söner

2 st swart Tröjor

En randig och en rö kjortel

Ett Lifstycke

Cattuns förkläde

Kapprock

En kjortel

Ett förkläde 2ne mössor

En wigningsring


Bouppteckning 1792 efter Enkan Mereta Nils dotter i Rasten

Silfver

En wigningsring

En Kappråck

En swart tröja

Ett lifstycke

En rö kjortel

En dito swart

En dito blå

2 st förkläden

Ett par kanskar

2ne mössor

2ne Ikorrumpor

2ne gl. Muffar


Frösö socken

Bouppteckning 1793 efter hustru Margareta Månsdotter i Genvalla

Silfver

En wigningsring

En Satins klädning

En hwit klädes tröja

2 st dito swart gl.

En Pels med blått öfverdrag

En kappråck

En blå tröja

Ett rödt Satins lifst.

3 st dito

En rö Sars kjortel

3 st dito

En dito

3 st bättre förkläden

2 st dito sämre

En sammets mössa

2 st silkes näsdukar

3 st dito Bomuls

Ett par hanskar

Ett par strumpor


Bouppteckning 1793 efter ålderstigna Pigan Brita Jonsdotter i Stocke

En kappråck

Dito en

En blå Camlotströja

2 st swart klädes dito

En swart Satins dito

3 st dito blå

2 st bättre lifstycken

2 st sämre

En Satins kjortel

En swart walmars

2 st blå dito

En dito rosig

5 st dito randig

2 st gl.

3 st Cattuns förkläde 5 st dito

3 st mössor

4 st silkes näsduk

2 st gl. Bomuls

En Sammets krage

2 par wantar

Ett par hanskar

2 par skor

Ett par lappskor


Bouppteckning 1794 efter hustru Margareta Andersdotter i Håf

2 st tröjor gl.

En liten päls med öfwerdrag

2ne swart kjortlar gl.

En rö dito

2ne dito randig

2ne lifstycken

2ne förkläden

En Sammets mössa

2 st silkes halsdukar

Ett hwitt Bomuls kläde

2 par hanskar

2 st randig näsdukar


Bouppteckning 1794 efter torparhustrun Karin Olofsdotter i Namn

3 st bettre tröjor

3 st semre

3ne rö lifstycken

En Satins och en Camlots kjortel

En rö, en swart och en randig

3 st Cattuns förkläden

3 st silkes näsdukar

En Bomuls dito

2 st swart mössor

5 par hanskar

Ett och ett halft lärftsplagg

Ett förkläde och en sarck


Bouppteckning 1797 efter Enkan Kärstin Nilsdotter i Tanne

En brun tröja

En dito swart

En dito

En dito brun

En dito blå

Ett grönt lifstycke

En blå kjortell

En dito swart

En röblå dito

En dito randig

Ett swart förfläde

Et Sammets mössa

En dito

2 st silkes näsdukar gl.

En swart krage


Bouppteckning 1797 efter hustrun Brita Larsdotter i Wästbyn

En swart klädes tröija

2ne bå och en svart

Ett rödt och ett randigt lifstycke

En swart och en blå kjortel

3 st randig

3 st mössor med 2ne band och spetsar

3 st silkes näsdukar

6 st Bomuls näsdukar

En hwit nösduk

3 st förkläden, hwitt, ett rosigt och ett swart

2 st kläden randig

3 par hanskar

en pung med lås

Ett par skor och ett par strumpor


Bouppteckning 1798 efter Enkan Brita Ersdotter i Berge

En kappråck

En grå, en blå och en swart tröjor

En Regals tröja dito gl.

Ett Callmink lifstycke

3 st dito

En gl Satins kjortel

2 st rö kjortlar

2 st randig dito

2 st dito swart

2 st mössor

1 st Bomuls näsduk

2 st randiga kjortlar

2 st dito gl.

2 par strumpor och ett par skor

3 st ny särkar grof

2 st dito

2 st ?

4 st lärftsplagg

2 st förkläde

Ett dito swart

2 st silkes näsdukar gl.

2 st randig näsdukar

2 par hanskar


Bouppteckning 1800 efter Enkan Brita Ersdotter i Stensgård

En blå tröja med foder

En dito swart

En blå walmarströja

En swart kjortel

2 st randig dito

Ett randigt förkläde

En swart Bomuls näsduk

2st dito röd och randig

Ett blått lifstycke, och dito gammalt

Ett hwitt förkläde 

En särk dito

Ett par strumpor gl.

2 st striger


Bouppteckning 1823 efter aflevne Torpareänkan Lis Betta Olof dotter i Bälsta

1 st Renskinmudd

4 st Tröjor

2 st Livstycken

7 st Kiortlar

3 st förkläden

1 st myssa

2 st halsdukar

4st Bomulsplog

3 par hanskar

2 par strumpor

2 par ulplog

 – Ulplog

5 st –skor (?)

1 par skor


Frösön den 13 september 2016

Ulla Oscarsson

Denna webbplats använder sig av cookies. Genom att klicka OK utgår vi ifrån att detta godkänns av dig. OK Läs mer