Sunne

  • Sunne sockendräkt

    av DräkterJH

    Sunnedräkten -kvinnodräkten Sunne-dräkten är en av Jämtlands bäst dokumenterade. De mer framträdande delarna går tillbaka på en ungmorsdräkt buren av Märit Göransson, Hara, född 1806 och dräkten finns nu i…

    FacebookTwitterPinterestEmail

Denna webbplats använder sig av cookies. Genom att klicka OK utgår vi ifrån att detta godkänns av dig. OK Läs mer