Lit

  • Lit sockendräkt

    av DräkterJH

    Lits sockendräkter I början av 1980-talet tillsatte Lits hembygdsförening en kommitté för att få en sammanställning av dräkterna, kvinnodräkten från mitten av 1930-talet och mansdräkten från mitten av 1950-talet. I…

    FacebookTwitterPinterestEmail

Denna webbplats använder sig av cookies. Genom att klicka OK utgår vi ifrån att detta godkänns av dig. OK Läs mer