Sjal

  • Aspåsdräkten

    av DräkterJH

    Mitt intresse för bygdekultur har jag haft inom mig sedan 1940/50-talet då jag var folkdansare i Östersund. Därför har jag intresserat mig också för Aspåsdräkten och dess historia. Min egen…

    FacebookTwitterPinterestEmail

Denna webbplats använder sig av cookies. Genom att klicka OK utgår vi ifrån att detta godkänns av dig. OK Läs mer